هیئت مدیره و مدیران ارشد

آقای فرشاد حیدری

رشته تخصصی: مهندسی عمران

آقای جمشید حیدری

رشته تخصصی: مهندسی عمران

آقای افشین شباب

رشته تخصصی: مهندسی برق

آقای عبدالرضا قیطاسوند

رشته تخصصی: مهندسی مکانیک

خانم مائده بیابانی مقدم

رشته تخصصی: مهندسی صنایع-مهندسی مالی

آقای مجید غلامی

رشته تخصصی: مهندسی مکانیک

آقای محمد هادی شاکری

رشته تخصصی: مهندسی متالوژی

آقای علی ملکی افخم

رشته تخصصی: تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
اسکرول به بالا