طراحی و مهندسی

فاز مهندسی از مهمترین مراحل توسعه هر پروژه ای به شمار  می رود که در شرکت ساتراپ جنوب توسط متخصصان خبره در بخش ­های مختلف انجام می­ گردد. تیم مهندسی مجرب این شرکت متشکل از کلیه گروه های تخصصی وظیفه طراحی پروژه ­ها و تکمیل مدارک مهندسی پروژه ها را به عهده دارند. از جمله فعالیت های واحد مهندسی به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

  1.    – مطالعه قرارداد در خصوص خدمات مهندسی مورد انتظار کارفرما و طراحی مورد نیاز پروژه با توجه به محدوده پروژه   
  2.    – تدوین برنامه زمان بندی فاز مهندسی
  3.    – تولید مدارک مهندسی مرتبط با بسته های خرید
  4.    – حصول اطمینان از استفاده از الگوهای طراحی در پروژه ها
  5.    – سنجش عملکرد طراحی نسبت به مبانی پیش بینی شده در قرارداد
  6.    – کنترل زمان بندی فاز مهندسی در سبد پروژه ها و ارائه راهکار در راستای بهبود وضعیت
  7.    – کنترل برنامه مالی فاز مهندسی 
  8.    – مدیریت و کنترل تغییرات محدوده طراحی
اسکرول به بالا