تامین کالا

با توجه به اهمیت تامین به موقع تجهیزات و به منظور جلوگیری از توقف عملیات و تحقق اهداف سازمان، واحد تدارکات و تامین کالای شرکت با برنامه ریزی دقیق و لحاظ نمودن فاکتورهای زمان و کیفیت نسبت به تامین کالای مورد نیاز پروژه ها از منابع مورد تایید کارفرمایان اقدام می نماید. هدف اصلی واحد تدارکات کالا، تامین تجهیزات مورد نیاز شرکت و پروژه ها در زمان و مکان مناسب می باشد. در این راستا داشتن فرآیند سازمانی مناسب، ابزار اتوماسیون، اطلاعات به روز و بکارگیری از متخصصان حوزه های مختلف، این شرکت را در ارائه خدمات کلیدی بخش خرید کالا و تجهیزات موفق ساخته است.

رئوس اصلی فعالیتهای تأمین کالا و تجهیزات عبارتند از:

از جمله کالاهای مهمی که تامین آن بر عهده این شرکت قرار گرفته است عبارتند از:

تجزیه و تحلیل بازار و شناسایی تأمین کنندگان مورد تایید کارفرمایان
پمپ های میله ای مکشی (SRP)
مدیریت و کنترل روند تهیه و ارسال پیشنهادات
پمپ های چند فازی
مدیریت و ارزیابی فنی و تجاری، مذاکره و عقد قرارداد
پکیج نمک زدایی
نظارت و بازرسی در حین ساخت
کمپرسورهای رفت و برگشتی و اسکرو
انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای خارجی
Electrical Submersible Pump (ESP)
حمل و نقل و تحویل به سایت
خاتمه قرارداد
اسکرول به بالا